Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τους πίνακες
1. Είναι δυναμικές δομές δεδομένων
2. Είναι στατικές δομές δεδομένων
3. Τα στοιχεία τους προσδιορίζονται με τη βοήθεια μιας
    συνάρτησης διάταξης.
4. Τα στοιχεία τους προσδιορίζονται με τη βοήθεια ενός
    ή περισσοτέρων δεικτών.
5. Το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνουν προσδιορίζεται
    κατά τη μεταγλώττιση του προγράμματος.
6. Το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνουν προσδιορίζεται
    κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
7. Επεκτείνουν τις δυνατότητες του προγράμματος.
8. Περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος.
9. Περιέχουν τιμές που έχουν τον ίδιο τύπο.
10. Περιέχουν αριθμητικές ή αλφαριθμητικές τιμές.

Απαντήσεις

2, 4, 5, 8, 9


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου