Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για ένα αλγόριθμο
1. οι εντολές του είναι πεπερασμένες σε πλήθος
2. οι εντολές του είναι αυστηρά καθορισμένες
3. μπορεί να μην έχει καμία έξοδο.
4. συνδέεται αποκλειστικά με προβλήματα Πληροφορικής
5. είναι κωδικοποιημένος σε ψευδογλώσσα
6. εκτελείται απευθείας από οποιοδήποτε υπολογιστή
7. μπορεί να αναπαρασταθεί και διαγραμματικά
8. η εκτέλεσή του ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένο
   χρονικό διάστημα
9. δέχεται ως είσοδο τουλάχιστον ένα δεδομένο
10. μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερα υποπρογράμματα

Απαντήσεις

1, 2, 5, 7, 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου