Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που υπολογίζει το άθροισμα
      1+1/3+1/5+...+1/Ν, όπου Ν περιττός ακέραιος

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΘΡ(Ν) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, Σ, Κ
      ΑΡΧΗ
             Σ <-- 0
             ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν ΜΕ_ΒΗΜΑ 2
                    Σ <-- Σ+1/Κ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              ΑΘΡ <-- Σ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου