Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με σωστό τρόπο.
1. Ο υπολογιστής υπερέχει σε ποιοτικό επίπεδο από τον ανθρώπινο νου.
2. Κάθε αποτέλεσμα που υπολογίζει μια συνάρτηση, αποτελεί και ξεχωριστή
    παράμετρο στην επικεφαλίδα της.
3. Αλγόριθμοι + Λογικά διαγράμματα = Προγράμματα
4. Η γλώσσα SQL είναι αντικειμενοστραφής.
5. Η δομής ενός προβλήματος καταγράφεται κατά το
    στάδιο της κατανόησης.
Απαντήσεις

1. Ο υπολογιστής υπερέχει σε ποσοτικό επίπεδο από τον ανθρώπινο νου.
2. Κάθε αποτέλεσμα που υπολογίζει μια διαδικασία, αποτελεί και ξεχωριστή
    παράμετρο στην επικεφαλίδα της.
3. Αλγόριθμοι + Δομές δεδομένων = Προγράμματα
4. Η γλώσσα C++ είναι αντικειμενοστραφής.
5. Η δομής ενός προβλήματος καταγράφεται κατά το
    στάδιο της ανάλυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου