Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει ο παρακάτω
αλγόριθμος και γιατί;
     Αλγόριθμος Ασκ
     σ <-- 0
     Αρχή_επανάληψης
         Διάβασε Χ
         Αν Χ > 0 τότε
              σ <-- σ-1/Χ
         αλλιώς
              σ <-- σ+Χ
         Τέλος_αν
     Μέχρις_ότου σ > 1000
     Τέλος Ασκ

Λύση

     Παραβιάζεται το κριτήριο της:
     α) εξόδου, γιατί ο αλγόριθμος δεν εμφανίζει κανένα
          αποτέλεσμα
     β) περατότητας, γιατί το σ δεν αυξάνεται και δεν
         πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει το 1000 (άρα η
         Μέχρις_ότου αποτελεί ατέρμων βρόχο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου