Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
1. Κάθε πίνακας λογικού τύπου έχει μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο.
2. Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους τους τελεστές έχουν οι
    αριθμητικοί.
3. Μια διαδικασία που ελέγχει αν μια ιδιότητα ισχύει ή όχι είναι
    λογικού τύπου.
4. 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ' < 'ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΣ' = ΨΕΥΔΗΣ
5. Αν Χ  = 3 και Υ = 8, μετά την εκτέλεση των εντολών
          Χ <-- Υ
          Υ <-- Χ
    έχουμε Χ = 8 και Υ = 3

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου