Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις διαδικασίες
1. Μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία.
2. Υπολογίζουν τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα.
3. Δεν μπορούν να εμφανίσουν απευθείας τα αποτελέσματά τους
    στην οθόνη.
4. Είναι μια κατηγορία υποπρογραμμάτων.
5. Ενεργοποιούνται μέσω μιας εντολής εκχώρησης.
6. Καλούνται μέσα από το κύριο πρόγραμμα ή άλλο υποπρόγραμμα.
7. Η ενεργοποίησή τους γίνεται με τη βοήθεια της εντολής ΚΑΛΕΣΕ.
8. Έχουν πάντοτε μικρό μέγεθοςΑπαντήσεις

1, 4, 6, 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου