Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Οι αριθμητικές μεταβλητές μπορεί να είναι ακεραίου ή
     _________ τύπου.
2. Όταν ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα αποτέλεσμα αλλά δεν
    το εμφανίζει στη μονάδα εξόδου, χρησιμοποιούμε τη
    δήλωση ________.
3. Το μικρότερο στοιχείο σε ένα αλφαριθμητικό πίνακα είναι
     εκείνο που _________ σε αλφαβητική σειρά.
4. Επιλύσιμα χαρακτηρίζονται και προβλήματα που είναι
    _______ με άλλα προβλήματα που γνωρίζουμε ότι λύνονται.
5. Η επιλογή μιας γλώσσας προγραμματισμού εξαρτάται και
    από το __________ και προγραμματιστικό περιβάλλον της
    εφαρμογής.

Απαντήσεις

1. πραγματικού
2. Αποτελέσματα
3. προηγείται
4. συναφή
5. υπολογιστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου