Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Έλεγχος γνώσεων για τη γλώσσα FORTRAN

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη γλώσσα FORTRAN;
1. Είναι μια γλώσσα 4ης γενιάς.
2. Είναι ιδανική για εμπορικές εφαρμογές.
3. Είναι κατάλληλη για την επίλυση μαθηματικών και 
    επιστημονικών προβλημάτων.
4. Υστερεί στη διαχείριση αρχείων δεδομένων και γενικότερα 
    αλφαριθμητικών πληροφοριών.
5. Είναι αντικειμενοστραφής.
6. Είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης.

Απαντήσεις

3, 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου