Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Μια στατική δομή είναι και το αρχείο εγγραφών.
2. Μια μεταβλητή είναι ένα όνομα που αντιπροσωπεύει
    μια σταθερή τιμή.
3. Σ' ένα διάγραμμα ροής χρησιμοποιούνται μόνο πλάγια
    παραλληλόγραμμα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα και
    βέλη.
4. Ο τελεστής DIV είναι αριθμητικός.
5. Δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε σε μια μεταβλητή
    ακεραίου τύπου την τιμή -3.2.


Απαντήσεις


1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου