Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Μετατροπή συνάρτησης σε διαδικασία

Μετατρέψτε την παρακάτω συνάρτηση σε διαδικασία
    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Φ(Α, Β, Γ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Α, Β, Γ
    ΑΡΧΗ
           Α <-- Α+1
           Β <-- Β+2
           Φ <-- 2*Α+3*Β+4*Γ
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Απάντηση

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Φ(Α, Β, Γ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ : ΒΑ, ΒΒ, Α, Β, Γ, Δ
    ΑΡΧΗ
           ΒΑ <-- Α
           ΒΒ <-- Β
           ΒΑ <-- ΒΑ+1
           ΒΒ <-- ΒΒ+2
           Φ <-- 2*ΒΑ+3*ΒΒ+4*Γ
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
      

2 σχόλια: