Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Έλεγχος γνώσεων για τη γλώσσα ALGOL

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη γλώσσα ALGOL;
1. Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσας.
2. Είναι ιδανική για την εισαγωγή αρχαρίων στον προγραμματισμό.
3. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων.
4. Ήταν μια αποτυχημένη ερευνητική προσπάθεια  δημιουργίας
    μιας γλώσσας προγραμματισμού που θα μπορούσε να
    χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών οποιουδήποτε
    τύπου.
5. Από αυτήν προήλθε η PASCAL.
6. Είναι γλώσσα 4ης γενιάς.

Απαντήσεις

4, 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου