Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
1. Η απλούστερη αλγοριθμική δομή είναι η __________.
2. Κάθε πρόγραμμα ξεκινάει με τη δεσμευμένη λέξη ______.
3. Ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζουμε αν λύνεται ή δε
    λύνεται αποκαλείται _________.
4. Η γλώσσα μηχανής και οι _____________ γλώσσες δεν
    έχουν καθόλου μεταφερσιμότητα.
5. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία τύπων ανάμεσα στις ______
    και στις πραγματικές παραμέτρους ενός υποπρογράμματος.

Απαντήσεις

1. ακολουθιακή
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3. ανοικτό
4. συμβολικές
5. τυπικές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου