Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Μετατροπή

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών χρησιμοποιώντας
Για..από..μέχρι αντί για Μέχρις_ότου.
       κ <-- 8
      Α <-- 0
      Αρχή_επανάληψης
            Α <-- Α+κ
            κ <-- κ +2
      Μέχρις_ότου κ > Υ
      Εμφάνισε Α

Λύση
    
      Α <-- 8
     Για κ από 10 μέχρι Υ με_βήμα 2
            Α <-- Α+κ
            κ <-- κ +2
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου