Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο:
1. Το σύνολο εντολών μιας διαδικασίας δεν μπορεί
    να περιλαμβάνει τις εντολές ΔΙΑΒΑΣΕ και ΓΡΑΨΕ.
2. Οι εντολές εισόδου και εξόδου αποτυπώνονται σε
    ένα λογικό διάγραμμα με τετράγωνα.
3. Μια μεταβλητή που αναπαριστάνει το πλήθος των
    παιδιών μιας οικογένειας είναι λογικού τύπου.
4. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας από τους τρόπους
    διατύπωσης των προγραμμάτων.
Απαντήσεις

1. Το σύνολο εντολών μιας συνάρτησης δεν μπορεί
    να περιλαμβάνει τις εντολές ΔΙΑΒΑΣΕ και ΓΡΑΨΕ.
2. Οι εντολές εισόδου και εξόδου αποτυπώνονται σε
    ένα λογικό διάγραμμα με πλάγια παραλληλόγραμμα.
3. Μια μεταβλητή που αναπαριστάνει το πλήθος των
    παιδιών μιας οικογένειας είναι ακεραίου τύπου.
4. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας από τους τρόπους
    διατύπωσης των αλγορίθμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου