Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος
1. Τα αλγοριθμικά κριτήρια είναι ιδιότητες που πρέπει να
    ικανοποιεί μια ομάδα εντολών προκειμένου να αποτελεί
   αλγόριθμο.
2. Κάθε αλγοριθμική δομή οργανώνει και εκτελεί τις εντολές
    που την αποτελούν με διαφορετικό τρόπο.
3. Οι μονοδιάστατοι πίνακες δεν απαιτούν μνήμη.
4. Οι δυσδιάστατοι πίνακες είναι σπάνιοι.
5. Μια συνάρτηση είναι πιο γρήγορη από μια διαδικασία
    που εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου