Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Έλεγχος γνώσεων για τη γλώσσα COBOL

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη γλώσσα COBOL;
1. Είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη εμπορικών και 
    γενικότερα διαχειριστικών εφαρμογών.
2. Καθιερώθηκε ως πρότυπο και χρησιμοποιήθηκε από 
    πολλές επιχειρήσεις καθώς και από όλη τη δημόσια
    διοίκηση. 
3. Είχε ελάχιστη πρακτική εφαρμογή.
4. Παρέχει ισχυρότατες δυνατότητες διαχείρισης αρχείων 
    δεδομένων. 
5. Είναι μια γλώσσα πολύ υψηλού επιπέδου.
6. Ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών χαμηλού
    επιπέδου.

Απαντήσεις

1, 2, 4
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου