Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Έλεγχος γνώσεων για τη γλώσσα BASIC

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη γλώσσα BASIC;
1. Αρχικά αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση αρχαρίων στον 
    προγραμματισμό.
2. Προήλθε από την PL1.
3. Σχεδιάστηκε για να γράφονται σύντομα προγράμματα που 
    εκτελούνται με τη βοήθεια διερμηνευτή. 
4. Τα καταφέρνει καλά τόσο στην ανάπτυξη επιστημονικών
     όσο και εμπορικών εφαρμογών.
5. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού 
    σε γραφικό περιβάλλον για προσωπικούς υπολογιστές.
6. Υποστηρίζει τις αρχές του οπτικού προγραμματισμού.

Απαντήσεις

1, 3, 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου