Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Έλεγχος γνώσεων για τη γλώσσα DBASE

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη γλώσσα DBASE;
1. Αποτέλεσε άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας 
   γλώσσας κατάλληλης για όλους τους τομείς προγραμματισμού.
2. Έχει εξαιρετικές δυνατότητες διαχείρισης αρχείων 
   (βάσεων) δεδομένων.
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και από άτομα  με ελάχιστες
   γνώσεις προγραμματισμού.
4. Ήταν η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού.
5. Είναι μια γλώσσα πολύ υψηλού επιπέδου.
6. Είναι κατάλληλη για την εισαγωγή στον προγραμματισμό 
    μαθητών μικρής ηλικίας.


Απαντήσεις

2, 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου