Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η ___________ σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή ποσότητα.
2. Κάθε  _________ ενός προγράμματος δεσμεύει
    συγκεκριμένο χώρο στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
3. Ο ___________ μεταφράζει ένα πρόγραμμα από
    γλώσσα χαμηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής.
4. Η εντολή GOTO αλλάζει βίαια τη ________ εκτέλεσης
    των εντολών.
5. Η είσοδος είναι ένα από τα ________ κριτήρια.

Απαντήσεις

1. συμβολική
2. μεταβλητή
3. συμβολομεταφραστής
4. σειρά
5. αλγοριθμικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου