Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Κουμπαράς

Θέλετε να μαζέψετε 50000 ευρώ προκειμένου να αγοράσετε
ένα οικόπεδο. Από τα ετήσια εισοδήματα σας καταφέρνετε
να αποταμιεύετε ένα ποσοστό (%) τους. Γράψτε αλγόριθμο
ο οποίος:
α) διαβάζει τα εισοδήματα που είχατε κάθε χρόνο και το
    ποσοστό (%) επί των εισοδημάτων αυτών που καταφέρνατε
    να αποταμιεύετε (οι δύο παραπάνω τιμές εισόδου είναι
    διαφορετικές για κάθε χρόνο),
β) υπολογίζει και εμφανίζει πόσα χρόνια χρειάζονται για
    να πετύχετε το στόχο σας.

Λύση

     Αλγόριθμος Οικόπεδο
     Χρόνια <-- 0
     Αθρ <-- 0
     Όσο Αθρ < 50000 επανάλαβε
          Διάβασε Εισοδ, Ποσοστό
          Αθρ <-- Αθρ+Εισοδ*Ποσοστό/100
          Χρόνια <-- Χρόνια+1
     Τέλος_επανάληψης
     Εμφάνισε Χρόνια
     Τέλος Οικόπεδο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου