Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η πράξη div εφαρμόζεται μόνο πάνω σε ακέραια ορίσματα.
2. Η πράξη mod δίνει αποτέλεσμα πραγματικού τύπου.
3. Η λογική πράξη ΔΕΝ είναι γνωστή και ως άρνηση.
4. Η συνάρτηση Τ_Ρ υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα
    του ορίσματός της.
5. Ο τελεστής * έχει μικρότερη ιεραρχία από τον 
    τελεστή /.Απάντηση

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου