Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Φρουρός

Γράψτε αλγόριθμο που :
α) διαβάζει τους συντελεστές κάποιων πρωτοβάθμιων εξισώσεων
    ΑΧ = Β ( η είσοδος δεδομένων ολοκληρώνεται μόλις δοθεί
    ως τιμή εισόδου για το Α το 0),
β) επιλύει την κάθε εξίσωση ξεχωριστά και εμφανίζει τα αποτελέσματα
    στη μονάδα εξόδου.

Λύση

    Αλγόριθμος Εξισώσεις
    Αρχή_επανάληψης
        Διάβασε Α, Β
        Αν Α < > 0 τότε
            Χ <-- Β/Α
            Εμφάνισε Χ
        Τέλος_αν
    Μέχρις_ότου Α = 0
    Τέλος Εξισώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου