Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Ο αλγόριθμος παριστάνεται σχηματικά με ένα
    ραβδόγραμμα.
2. Η συνθήκη που ελέγχει μια εντολή Όσο..επανάλαβε
    είναι μια παράσταση.
3. Η εντολή ΓΡΑΨΕ μπλοκάρει προσωρινά την
    εκτέλεση των εντολών ενός προγράμματος.
4. Η εντολή Για..από..μέχρι είναι ιδανική για έλεγχο
    εγκυρότητας των εισερχόμενων δεδομένων.
5. Ο πίνακας Α[2,3,5] είναι μονοδιάστατος.


Απαντήσεις

1. Ο αλγόριθμος παριστάνεται σχηματικά με ένα
    λογικό διάγραμμα.
2.  Η συνθήκη που ελέγχει μια εντολή Όσο..επανάλαβε 
     είναι μια λογική παράσταση.
3.   Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ μπλοκάρει προσωρινά την
    εκτέλεση των εντολών ενός προγράμματος.
4. Η εντολή Μέχρις_ότου είναι ιδανική για έλεγχο
    εγκυρότητας των εισερχόμενων δεδομένων.
5. Ο πίνακας Α[2,3,5] είναι τρισδιάστατος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου