Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον άνθρωπο γίνεται
    με τη βοήθεια των φυσικών γλώσσών,
2. Δύο εμφωλευμένες Αν..τότε μπορούν να αντικατασταθούν
    από μία κατάλληλα διατυπωμένη Αν..τότε που να
    επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
3. Μια  σταθερά μπορεί να είναι ακέραια ή πραγματική ή
    αλφαριθμητική ή λογική.
4. Ο βρόχος επανάληψης που τερματίζεται μετά από
    κάποιο αριθμό επαναλήψεων αποκαλείται και
    ατέρμων.
5. Χ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ = Χ

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου