Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει προηγουμένως
    να οριοθετήσουμε το χρόνο του.
2. Οι μοναδικοί τελεστές σύγκρισης που μπορούν να
    εφαρμοστούν σε αλφαριθμητικά δεδομένα είναι
    το = και το < >.
3. Οι βιβλιοθήκες περιέχουν προγράμματα που
     υλοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες.
4. Ο τμηματικός προγραμματισμός προέκυψε κυρίως
     μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια
     περιορισμού χρήσης της εντολής GOTO.
5. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου αποκαλούνται και
    συμβολικές γλώσσες.


Απαντήσεις


1. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει προηγουμένως
    να οριοθετήσουμε το χώρο του.
2. Οι μοναδικοί τελεστές σύγκρισης που μπορούν να
    εφαρμοστούν σε λογικά δεδομένα είναι
    το = και το < >.

3. Οι βιβλιοθήκες περιέχουν υποπρογράμματα που
     υλοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες.

4. Ο δομημένος προγραμματισμός προέκυψε κυρίως
     μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια
     περιορισμού χρήσης της εντολής GOTO.

5. Οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου αποκαλούνται και
    συμβολικές γλώσσες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου