Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Διατύπωση περιορισμών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ
1. Το Απ μπορεί να είναι 'Ν' ή 'ν'
2. Το ΡΕΣ δεν μπορεί να είναι ούτε 'ΑΡΧΗ' ούτε
    'ΤΕΛΟΣ'
3. Η πραγματική μεταβλητή Χ περιέχει ακέραιο και
    θετικό περιεχόμενο.
4. Το Χ δεν ανήκει στο διάστημα τιμών (0, 20)
5. Το Χ είναι τουλάχιστον 50 αλλά δεν υπερβαίνει
    το 100


Απαντήσεις

1. (Απ = 'Ν') Ή (Απ = 'ν')
2. (ΡΕΣ < > 'ΑΡΧΗ') ΚΑΙ (ΡΕΣ < > 'ΤΕΛΟΣ')
3. (Α_Μ(Χ) = Χ) ΚΑΙ (Χ > 0)
4. (Χ <= 0) Ή (Χ >= 20)
5. (Χ >= 50) ΚΑΙ (Χ <= 100)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου