Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για την Αν..τότε..αλλιώς_αν;
  1. Είναι μια δομή πολλαπλής επιλογής.
  2. Αποκαλείται και εμφωλευμένος βρόχος.
  3. Χρησιμοποιείται όταν τα ενδεχόμενα είναι τουλάχιστον
      τρία.
  4. Χρησιμοποιείται όταν τα ενδεχόμενα είναι τουλάχιστον
      δύο.
  5. Παριστάνεται διαγραμματικά με ένα ρόμβο που έχει
      τουλάχιστον τρεις εξόδους για απάντηση.
  6. Τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη Τέλος_αν.
  7. Είναι μια δομή επανάληψης


Απαντήσεις

1, 3, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου