Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για τις λογικές
παραστάσεις;
1. Όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός τους έχουν την
    τιμή Αληθής ή Ψευδής.
2. Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο δομών επιλογής
    ή επανάληψης.
3. Δεν περιλαμβάνουν αριθμητικές μεταβλητές.
4. Οι λογικές πράξεις που εμπεριέχουν εκτελούνται από
    τα αριστερά προς τα δεξιά.
5. Εμπεριέχουν μόνο λογικές πράξεις και όχι
    συγκρίσεις.
6. Αποκαλούνται και λογικές εκφράσεις ή συνθήκες.


Απαντήσεις

1, 2,  6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου