Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία η οποία διαβάζει 120 δυάδες ακεραίων
αριθμών, υπολογίζει και εμφανίζει το γινόμενο, το άθροισμα
και τη διαφορά κάθε δυάδας.

Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΥΑΔΕΣ
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Κ, Α, Β
     ΑΡΧΗ
           ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 120
              ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β
              ΓΡΑΨΕ 'ΑΘΡΟΙΣΜΑ =', Α+Β
              ΓΡΑΨΕ 'ΔΙΑΦΟΡΑ =', Α-Β
              ΓΡΑΨΕ 'ΓΙΝΟΜΕΝΟ = ', Α*Β
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου