Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Η πράξη div μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ορίσματα ακεραίου
    τύπου.
2. Ο τελεστής >= μπορεί να εφαρμοστεί και πάνω σε ορίσματα
    λογικού τύπου.
3. Ο πίνακας είναι μια συλλογή στοιχείων ακεραίου τύπου.
4. Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει ως αποτέλεσμά της έναν
    ολόκληρο πίνακα.
5. Ο ορισμός μιας διαδικασίας τελειώνει με τη δεσμευμένη
    λέξη ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου