Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Απάντηση σε ερώτηση+αναγωγή στη μονάδα

Γράψτε αλγόριθμο που :
α) διαβάζει τις τιμές πώλησης και το πλήθος των ετικετών
    κάποιων συσκευασιών (η είσοδος δεδομένων ολοκληρώνεται
    μόλις δοθεί η απάντηση 'ΟΧΙ' στην υποβαλλόμενη προς το
    χρήστη ερώτηση 'Υπάρχει άλλη συσκευασία;'),
β) υπολογίζει και εμφανίζει τον αύξοντα αριθμό της πιο
    συμφέρουσας για έναν πελάτη συσκευασίας.
Παρατήρηση: Καμιά συσκευασία δε στοίχιζε περισσότερα
από 5 ευρώ.

Λύση

    Αλγόριθμος Ασκ
    Μικ <-- 6
    Πληθ <-- 0
    Αρχή_επανάληψης
         Διάβασε Τιμ, Ετικ
         Πληθ <-- Πληθ+1
         ΤιμΕτικ <-- Τιμ/Ετικ
         Αν ΤιμΕτικ < Μικ τότε
              Μικ <-- ΤιμΕτικ
              ΑΑΜικ <-- Πληθ
         Τέλος_αν
         Εμφάνισε 'Υπάρχει άλλη συσκευασία;'
         Διάβασε Απ
    Μέχρις_ότου Απ = 'ΟΧΙ'
    Εμφάνισε ΑΑΜικ
    Τέλος Ασκ
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου