Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Η επίλυση της εξίσωσης  αΧ=β είναι αδόμητο πρόβλημα.
2. Η συνάρτηση Τ_Ρ επιστρέφει αποτέλεσμα ακεραίου τύπου.
3. Η αποτελεσματικότητα είναι ένα αλγοριθμικό κριτήριο.
4. Μια δυναμική δομή δεδομένων αποθηκεύει τους κόμβους της
    σε μη συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
5. Η λέξη ανθρώπων ανήκει στο τυπολογικό της ελληνικής
    γλώσσας.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου