Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Ο αλγόριθμος μπορεί να μην βγάζει κανένα αποτέλεσμα ως
     έξοδο.
2. Οι μεταβλητές ενός προγράμματος έχουν ένα μοναδικό
    τύπο δεδομένων που δηλώνεται στο τμήμα δήλωσης
    των μεταβλητών.
3. Οι εντολές εκχώρησης και ΔΙΑΒΑΣΕ μπορούν να
    αλλάξουν το περιεχόμενο μιας μεταβλητής.
4. Τα υποπρογράμματα δεν μπορούν να αλλάξουν το
    περιεχόμενο των πραγματικών παραμέτρων.
5. Οι συναρτήσεις είναι αναπόσπαστο στοιχείο ενός
    προγράμματος.
   

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου