Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδιατυπώστε
τις με σωστό τρόπο.
1. Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται μετά από περιορισμένο αριθμό
    βημάτων.
2. Το πρόβλημα του έτους 2000 είχε να κάνει με τον τρόπο
     αποθήκευσης της ώρας στους παλιότερους υπολογιστές.
3.  Οι εγγραφές είναι δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης.
4.  Μια από τις σκοπιές που εξετάζει η Πληροφορική τα δεδομένα
     είναι και αυτή των ψευδογλωσσών.
5.  Οι μεταβλητές έχουν σταθερό περιεχόμενο.Απαντήσεις

1. Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένο αριθμό
    βημάτων.

2. Το πρόβλημα του έτους 2000 είχε να κάνει με τον τρόπο
     αποθήκευσης της ημερομηνίας στους παλιότερους υπολογιστές.
3.  Οι εγγραφές είναι δομές δεδομένων κύριας μνήμης.

4.  Μια από τις σκοπιές που εξετάζει η Πληροφορική τα δεδομένα
     είναι και αυτή των γλωσσών προγραμματισμού.
5.  Οι μεταβλητές έχουν σταθερό τύπο δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου