Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η ψευδογλώσσα είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων που κινδυνεύει να παραβιάσει το
    κριτήριο της αποτελεσματικότητας.
2. Κάθε  διάγραμμα ροής περιλαμβάνει έναν ή
     περισσότερους ρόμβους.
3. Ένας πίνακας έχει μεταβλητό τύπο και σταθερό
    περιεχόμενο.
4. Κάθε Για..από..μέχρι μπορεί να μετατραπεί σε
    μια ισοδύναμη Όσο..επανάλαβε.
5. Η εντολή GOTO χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση
    ελέγχων στη ΓΛΩΣΣΑ.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου