Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Έλεγχος ορθότητας εντολών εκχώρησης

Θεωρείστε το παρακάτω τμήμα δήλωσης μεταβλητών ενός
προγράμματος
         ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
                ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β
                ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Γ, Δ
                ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Κ, Λ
                ΛΟΓΙΚΕΣ : Μ, Ξ
Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές και ποιες
λάθος και γιατί;
     1. Α <-- Α+Β
     2. Β <-- Α*Γ
     3. Κ <-- Λ
     4. Λ <-- δοκιμή
     5. Μ <-- Κ = 'Λ'
     6. Ξ <-- 'ΨΕΥΔΗΣ'

Απαντήσεις

1. Σωστή, γιατί στο δεξιό μέλος υπάρχει μια ακέραια αριθμητική
    παράσταση.
2. Λάθος, γιατί δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε σε μια ακέραια
    μεταβλητή το αποτέλεσμα μιας πραγματικής αριθμητικής
    παράστασης.
3. Σωστή, γιατί στο δεξιό μέλος υπάρχει μια αλφαριθμητική
    μεταβλητή.
4. Λάθος, γιατί στο δεξιό μέλος η λέξη δοκιμή δεν περικλείεται
    από αποστρόφους.
5. Σωστή, γιατί στο δεξιό μέλος υπάρχει μια σύγκριση (η οποία
    θα δώσει λογικό αποτέλεσμα).
6. Λάθος, γιατί το 'ΨΕΥΔΗΣ' είναι αλφαριθμητικό και έτσι
    υπάρχει ασυμφωνία τύπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου