Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Αλγόριθμος ακολουθιακής δομής

Γράψτε αλγόριθμο που δοθέντος ενός αριθμού μηνών,
υπολογίζει σε πόσους αιώνες, έτη και μήνες αντιστοιχεί.

Λύση

   Αλγόριθμος Χρον
   Δεδομένα // ΣυνΜην //
   Αιωνες <-- ΣυνΜην div 1200
   Ετη <-- (ΣυνΜην mod 1200) div 12
   Μην <-- (ΣυνΜην mod 1200) mod 12
   Αποτελέσματα // Αιωνες, Ετη, Μην //
   Τέλος Χρον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου