Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1.Η αφαιρετικότητα είναι αλγοριθμικό κριτήριο.
2. Μια  δομή επανάληψης αποκαλείται και βρόχος.
3. Η δομή επιλογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
    διενέργεια ελέγχων σε αλγορίθμους ή προγράμματα.
4. Ένας πίνακας μπορεί να είναι είτε μονοδιάστατος είτε
    δυσδιάστατος.
5. Τα υποπρογράμματα είναι αναπόσπαστα στοιχεία ενός
    προγράμματος.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου