Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η  Α_Τ είναι μια ____________ συνάρτηση της
    ΓΛΩΣΣΑΣ.
2. Μια __________ είναι ένα υποπρόγραμμα που μπορεί
    να υπολογίζει ένα ή περισσότερα αποτελέσματα.
3. Ο πίνακας Α[3, 5] είναι __________.
4. Η αναφορά στα στοιχεία ενός πίνακα γίνεται με τη
    βοήθεια ενός ή περισσοτέρων ______.
5. Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι
    ένα επιλύσιμο και  ________πρόβλημα
   

Απαντήσεις

1. ενσωματωμένη
2. διαδικασία
3. δυσδιάστατος
4. δεικτών
5. δομημένο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου