Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Συγγραφή κατάλληλων εντολών εκχώρησης

Γράψτε τις εντολές εκχώρησης που υλοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες:
1. Βάλε στο Β το γινόμενο του Α με το Γ, ελαττωμένο κατά 10.
2. Βάλε στο Γ το υπόλοιπο της διαίρεσης του τετραγώνου του Α
    με το 100.
3. Βάλε στο Α το πηλίκο της διαίρεσης του δεκαπλασίου του Β με
    το τριπλάσιο του Γ.
4. Βάλε στο Δ το μέσο όρο των Α, Β, πολλαπλασιασμένο με το Γ.
5. Βάλε στο Δ το αντίστροφο του γινομένου των Α, Β, Γ.Απαντήσεις

1. Β <-- Α*Γ-10
2. Γ <-- Α^2 mod 100
3. Α <-- (10*Β) div (3*Γ)
4. Δ <-- (Α+Β)/2*Γ
5. Δ <-- 1/(Α*Β*Γ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου