Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδιατυπώστε
τις με σωστό τρόπο.
1. Η δομή ακολουθίας είναι μια από τις τρεις αλγοριθμικές επιλογές.
2. Ένα πρόβλημα που δεν λύνεται αποκαλείται αδύνατο.
3. Η μετάφραση ενός προγράμματος σε τεχνητή γλώσσα μπορεί
    να γίνει μέσω μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή.
4. Ο συγκριτικός τελεστής με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
    είναι ο ΟΧΙ.
5. Η επιλογή του μέσου μαζικής μεταφοράς είναι ένα αδόμητο
    πρόβλημα.

Απαντήσεις

1. Η δομή ακολουθίας είναι μια από τις τρεις αλγοριθμικές δομές.
2. Ένα πρόβλημα που δεν λύνεται αποκαλείται άλυτο.

3. Η μετάφραση ενός προγράμματος σε γλώσσα μηχανής μπορεί
    να γίνει μέσω μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή.
4. Ο λογικός τελεστής με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
    είναι ο ΟΧΙ.

5. Η επιλογή του μέσου μαζικής μεταφοράς είναι ένα ημιδομημένο
    πρόβλημα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου