Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Διόρθωση συντακτικών λαθών

Διορθώστε τον παρακάτω Αλγόριθμο και επαναδιατυπώστε τον
έτσι ώστε να μην έχει συντακτικά λάθη.
    Αλγόριθμος  Βρείτε τα λάθη
    Δεδομένο // Χ //
    Υ = Χ
    Όσο Υ > 0 επανέλαβε
         Διαβάστε Ζ
         Υ = Υ-Ζ
    ΤέλοςΌσο
    Αποτέλεσμα  Υ
    Τέλος_αλγορίθμου  Βρείτε τα λάθη

Απάντηση

    Αλγόριθμος  Βρείτε_τα_λάθη
    Δεδομένα // Χ //
    Υ <-- Χ
    Όσο Υ > 0 επανάλαβε
         Διάβασε Ζ
         Υ <-- Υ-Ζ
    Τέλος_επανάληψης
    Αποτελέσματα //Υ//
    Τέλος  Βρείτε_τα_λάθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου