Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Επαναδιατύπωση λογικών συνθηκών

Επαναδιατυπώστε τις παρακάτω λογικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας
μόνο συγκριτικούς τελεστές και το λογικό τελεστή Ή.
  1. ΟΧΙ (Χ = 'Α') Ή ΟΧΙ (Χ = 'Γ')
  2. ΟΧΙ ( (Χ >= 31) ΚΑΙ (Χ <= 111) )
  3. ΟΧΙ ( (Χ < > 1) ΚΑΙ (Χ < > 2) ΚΑΙ (Χ < > 3) )
  4. ΟΧΙ ( (Χ > 0) ΚΑΙ ΟΧΙ(Χ < > -3) )

Απαντήσεις

1. (Χ < > 'Α') Ή (Χ < > 'Γ')
2. ΟΧΙ ( (Χ >= 31) ΚΑΙ (Χ <= 111) ) =
    ΟΧΙ (Χ >= 31) Ή ΟΧΙ (Χ <= 111)  =
    (Χ < 31) Ή (Χ > 111)
3. ΟΧΙ ( (Χ < > 1) ΚΑΙ (Χ < > 2) ΚΑΙ (Χ < > 3) ) =
    ΟΧΙ (Χ < > 1) Ή ΟΧΙ (Χ < > 2) Ή ΟΧΙ (Χ < > 3)  =
    (Χ = 1) Ή (Χ = 2) Ή (Χ = 3)
4. ΟΧΙ ( (Χ > 0) ΚΑΙ ΟΧΙ(Χ < > -3) ) =
    ΟΧΙ ( (Χ > 0) ΚΑΙ (Χ = -3) ) =
    ΟΧΙ (Χ > 0) Ή ΟΧΙ (Χ = -3)  =
    (Χ < = 0) Ή (Χ < > -3)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου