Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η δομή επανάληψης είναι μια ________ συνιστώσα.
2. Η δομή _______ είναι η απλούστερη αλγοριθμική δομή.
3. Η δομή ______ μας επιτρέπει να ελέγχουμε μια συνθήκη
    και ανάλογα να αποφασίζουμε για τη συνέχεια των ενεργειών
    μας.
4. Η εντολή α <-- β/γ παραβιάζει το κριτήριο της _________
    εφόσον προηγουμένως δεν έχει διασφαλιστεί ότι γ < > 0.
5. Η εντολή ________ επιτρέπει την εναλλαγή τιμών ανάμεσα
   σε δύο μεταβλητές.


Απαντήσεις

1. συνιστώσα
2. ακολουθίας
3. επιλογής
4. καθοριστικότητας
5. αντιμετάθεσε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου