Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παραμέτρους
τρεις ακέραιους Χ, Υ, Ζ και ελέγχει αν κάποιος
από αυτούς ισούται με το γινόμενο των δύο άλλων.

Λύση


    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ(Χ, Υ, Ζ) : ΛΟΓΙΚΗ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Ζ
    ΑΡΧΗ
          ΑΝ  (Χ = Υ*Ζ) Ή (Υ = Χ*Ζ ) Ή (Ζ = Χ*Υ) ΤΟΤΕ
               ΕΛΕΓΧΟΣ <-- ΑΛΗΘΗΣ
          ΑΛΛΙΩΣ
               ΕΛΕΓΧΟΣ <-- ΨΕΥΔΗΣ
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου