Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Ο ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα έχει μία ή περισσότερες
    εξόδους για απάντηση.
2. Η πράξη Χ ΚΑΙ Υ δίνει αποτέλεσμα ΑΛΗΘΗΣ όταν
    τουλάχιστον μια από τις μεταβλητές Χ, Υ έχει την τιμή
    ΑΛΗΘΗΣ.
3. Η πράξη * έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την
    πράξη div.
4. Τα δομημένα προβλήματα μπορεί να είναι επιλύσιμα.
5. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ χρησιμοποιείται για να αρχικοποιή-
    σουμε το περιεχόμενο ενός πίνακα.
Απαντήσεις


1. Ο ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα έχει δύο ή περισσότερες
    εξόδους για απάντηση.

2. Η πράξη Χ ΚΑΙ Υ δίνει αποτέλεσμα ΑΛΗΘΗΣ όταν
   και οι δύο  μεταβλητές Χ, Υ έχουν την τιμή  ΑΛΗΘΗΣ.

3. Η πράξη * έχει ίδια προτεραιότητα από την
    πράξη div.
4. Τα επιλύσιμα προβλήματα μπορεί να είναι δομημένα.

5. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ χρησιμοποιείται για να καλέσουμε μια
    διαδικασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου