Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Πίνακας αντιστοίχησης

Αντιστοιχήστε τα προβλήματα (1-5) με την
κατηγορία στην οποία ανήκουν (α-γ).
Προβλήματα
1. Υπολογισμός όγκου σφαίρας
2.  Επιλογή θρησκεύματος
3.  Ψηφοφορία σε εθνικές εκλογές
4.  Υπολογισμός περιμέτρου τετραγώνου
5.  Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

Κατηγορίες
α. δομημένα
β. ημιδομημένα
γ. αδόμητα

Απαντήσεις

1. α
2. β
3. β
4. α
5. γ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου