Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Ερωτήσεις σωστού/λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η διατύπωση ενός προβλήματος πρέπει να γίνεται με σαφήνεια
    και ακρίβεια.
2. Ο αλγόριθμος πρέπει να ολοκληρώνει την επίλυση του
    προβλήματος μέσα σε πεπερασμένο χρόνο.
3. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν μη συνεχόμενες
    θέσεις της κύριας μνήμης του υπολογιστή.
4. Τα υποπρογράμματα είναι βασικό και αναπόσπαστο
    στοιχείο του δομημένου προγραμματισμού.
5. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια
    δομή επιλογής

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου