Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο ένα σύνολο bytes και
υπολογίζει σε πόσα GB, MB, ΚΒ και bytes αντιστοιχεί.
Υπενθυμίζεται ότι:
      ΚΒ = 1024 bytes
      MB = 1024 KB
      GB = 1024 MB

Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛ(TOTAL, GB, MB, KB, BYTES)
     METAΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΤΟΤΑL, GB, MB, KB, BYTES
     ΑΡΧΗ
            GB <-- TOTAL DIV 1024^3
            MB <-- (TOTAL MOD 1024^3) DIV 1024^2
            KB <-- ( (TOTAL MOD 1024^3) MOD 1024^2) DIV 1024
      BYTES <-- ( (TOTAL MOD 1024^3) MOD 1024^2) MOD 1024
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου